Företagslotsen – en irrationell lösning på ett kvalitetsproblem – debattartikel i Kvalitetsmagasinet

2010/08/12|

Att inrätta företagslotsar är ett piggt näringslivsinitiativ som allt fler kommuner tar till. Syftet må vara bra men är insatsen [...]