På sista plats i en kunskapsdriven tillväxt – debattartikel i Västerbottens-Kuriren

2014/01/29|

Jag läser Erik Bergkvists och Magdalena Anderssons artikel om kulturdriven tillväxt (20/1) och nickar gillande på många av de synpunkter [...]