Alltför många företagare saknar tyvärr digitalt självförtroende. Det hämmar när det gäller att ta för sig bland de digitala möjligheter som står till buds. Det hämmar affärsutvecklingen.

Här är 5 steg som stärker ditt digitala självförtroende

 1. Experimentera och lär

  Vi är så vana vid att vi först måste kunna innan vi gör något. Det sägs inte minst i många ledarutbildningar. I den digitala världen kommer man istället snabbare fram om man startar med att göra, analyserar resultatet och lär av detta. Det ska genomsyra hela organisationen. Prova och du kommer att växa.

 2. Bygg kunskapsnätverk

  Digitaliseringen innebär nya sätt att bygga nätverk. Bekanta dig gärna med nya digitala kunskapsnätverk såsom forum, bloggar, Facebookgrupper och LinkedIn. Personliga kontakter, Skype. Det ger dig trygghet i att experimentera med nya digitala arbetssätt.

 3. Bli digitalt synlig

  Använd sociala media om du inte redan gör det. Gå in på LinkedIn, Twitter eller Instagram. Testa 1 månad och se vad du får ut. Även du som chef måste våga synas där många syns i den digitala världen

 4. Ta på digitala ledartröjan

  Bestäm dig för att vara snäppet bättre än dina konkurrenter när det gäller de digitala frågorna. Webben gör det enkelt att kolla på dem. Finns det något att ta efter? Kreera bättre lösningar själv och prova!

 5. Fira dina framgångar med dina medarbetare

  Erfarenheter och framgångar stärker det digitala självförtroendet. Fira gärna tillsammans med medarbetare och vänner. Berätta digitalt om dina framsteg. Anta nya utmaningar och berätta om dem. Och jag är säker på att den digitala ryggen har blivit rakare.