Webben är fantastisk. Internetanvändarna blir allt fler och e-handeln förväntas fortsätta öka. Men hur kan du bäst använda den för de egna affärerna? Det finns en rad frågor som är direkt relaterade till kvalitet. Vad har kunden för krav, behov och förväntningar på ditt företags webbnärvaro? Det beror på vilka dina kunder är,vad dina konkurrenter gör men också på hur du själv agerar och skapar förväntningar.

Fem kvalitetstips för ditt webbarbete

  1. Ta själv befälet över ditt företags webbagerande

Du kan ta hjälp med det tekniska men du måste själv bestämma dig för hur du vill använda webben för att sälja, vad du vill sälja och på vilka sätt.

  1. Se till att webben blir en naturlig del av företagets vardagliga verksamhet

Webben må vara är en relativt ny företeelse men om den betraktas som något utöver den ordinarie verksamheten kommer det aldrig att fungera.

  1. Engagera dina medarbetare och samarbetspartners

Det är det breda engagemanget som ger effekt. Skaffa kunskap, diskutera och låt alla vara delaktiga i utvecklingsarbetet.

  1. Skapa enkla rutiner och följ upp dem

Skriv ner tydliga rutiner för hur dina webbaffärer skall skötas. Avsätt tid för att genomföra dem. Följ upp vad som fungerar och förbättra det som inte fungerar fullt ut.

  1. Var nyfiken och långsiktig

Webben och dina kunders beteende på webben förändras snabbt. Följ med i vad som händer och hitta verktyg för att effektivisera arbetet och finnas där det händer utan merarbete. Var aktiv, det är det enda sättet att skapa känsla och förståelse för hur webben fungerar ur affärssynpunkt.