I artikeln Så överlever du digitaliseringen i Veckans Affärer skriver Björn Eriksson.

Att skapa tillräckligt utrymme för innovation är annan viktig framgångsfaktor. Det gäller att utmana och komplettera den inarbetade kulturen för stegvis förbättring som bygger på processer, TQM och Lean. Detta synsätt är utmärkt för effektivisering och kvalitetsarbete för befintliga produkter och kunder. För att bli framgångsrik inom digital innovation behöver däremot ett helt nytt synsätt tillföras: kreativa individer, radikala idéer, att våga misslyckas, sökande efter nya affärsmodeller, nya kunder, nya erbjudanden och nya partners.

Jag håller med om att skapa innovation är viktigt och att när det gäller digitalisering måste ske i andra än de traditionella formerna. Men att det inte skulle rymmas inom TQM och Lean pekar väl snarast på att författaren Björn Eriksson har lagt begränsningar på dessa kvalitetsmodeller som, enligt mitt sätt att se, inte finns. Att hålla sig till TQM och Lean är den fallskärm som behövs när man kastar sig ut i fritt fall i innovationsrymden och inget fångar upp en. Jag anser att det är viktigt att fortsatt använda beprövade kvalitetsmetoder och se till att anpassa dem till dagens villkor och förutsättningar. Som alltid behövs nyfikenhet och fantasi. Det är nycklarna till kreativitet och innovationer. Att skapa värde för kund blir aldrig omodernt.