Få ett radikalt bättre resultat genom att våga göra dina projekt till en lärprocess med innovativ delande-kultur. Traditionella projektarbeten med fördefinierade intressenter och projektdeltagare tillhör gårdagens attityd och modelltänkande.

Lämna för ett tag tankar kring projektmodeller, agila metoder och Scrum. De är bra men de talar för lite om lärande, transparens och delande. Skälen till detta kan vara

 • Man gör som man brukar göra
 • Föråldrad syn på kunskap som värde man vill behålla för sig själv
 • Man ännu inte upptäckt digitaliseringens möjligheter när det gäller att hantera kunskap, kommunikation och information

Jag tror istället att framtidens framgångsrika projekt kännetecknas av öppnare processer och delaktighet från en vidare krets.

 • Sprid vetskapen om projektet externt och kommunicera projektarbetet fortlöpande, gärna i bloggform, ex som Region Halland. Fokusera på vad intressenter vill veta
 • Gör informationen lättillgänglig och underlätta delning
 • Presentera projektresultatet i dialogform och ge möjlighet till fortsatt hållbar lärprocess

Projektplattformar och sociala samarbetsverktyg har blivit bättre vad gäller intern kommunikation, planering och dokumenthantering. Dessa verktyg möjliggör ofta god transparens och kommunikation inom projektet och för inbjudna intressenter. Men genom att också kommunicera projektet publikt ökar chanserna för ännu bättre resultat. Andras erfarenheter och nya perspektiv berikar och främjar delaktighet, engagemang och kvalitet.

Så här kommer du igång

 • Klargör vilka tekniska funktioner som projektarbetet har behov av, internt och externt. Kanske kan du lösa det med exempelvis sociala medier, molntjänster och appar?
 • Använd enkla öppna modeller i form av webbplatser, bloggar och sociala medier
 • Kommunicera aktivt och öppna upp för dialog
 • Var lyhörd för inspel och reaktioner och svara snabbt
 • Prova dig fram. Experimentera!

För att lyckas krävs att uppdragsgivare förstår och anammar behovet av nya synsätt. Ännu viktigare är att projektledaren med medarbetare inser potentialen och brinner för nya arbetssätt. Där måste allt starta.

 

I huvudet på Robert fredag den 25 september 2015