Kom ihåg kunderna

2010/01/19|

Web Service Award undersökning "Hur mår Sveriges webbplatser?" visar att enbart 33 procent av webbansvarig anger att det finns tid [...]

SMART blir SMARTA

2009/09/30|

 Att jobba med SMARTa mål är ett stående moment på kursenKvalitetsteknik som jag håller vid Umeå Universitet. Tack vare diskussionsglada [...]

Nytt kvalitetsutvärderingssystem

2009/09/23|

 15 sept lämnade Högskoleverket sitt förslag på ett nytt kvalitetsutvärderingssystem till regeringen. Det nya systemet skiljer sig på många punkter från [...]