Jag har gjort en genomgång för att se hur digitaliseringsfrågor prioriteras hos viktiga myndigheter och organisationer i vår region utifrån den information jag hittar på deras webbplatser.

Min genomgång bekräftar tyvärr det som refererade undersökningar pekar på. Digitalisering prioriteras inte.

Det viktigaste är att digitaliseringsarbetet startar på allvar i de mindre och medelstora företagen. Det behövs för tillväxt och framtida konkurrenskraft. I det arbetet måste myndigheter och organisationer våga gå i bräschen.

Läs mer i dagens Västerbottens Kuriren