Digital arbetsplats

Nyttja kommunikation, arbetssätt och samverkan på rätt sätt

En digital arbetsplats som går hem

Du har redan en digital arbetsplats i form av dator, mobiltelefon och molntjänster. De utgör viktiga funktioner för din kommunikation och datalagring. Men fungerar den optimalt? En dåligt utformad digital arbetsplats försvårar arbetet och innebär slöseri av tid och resurser.

Omställningen från gårdagens fysiska kontor till dagens flexibla mötes- och arbetsformer är långt ifrån självklar. I vår utbildning skapar vi ordning och reda och ett gott digitalt arbetsklimat.

Bloggat om Digital arbetsplats

Nya digitala arenor

Läs min debattartikel i Västerbottens-Kuriren idag, 23 mars 2016. Den handlar om hur utvecklingsprojekt kan arbeta effektivare och med bättre resultat om man tar till vara [...]

By |2016/03/23|