DigitalkollenBETA

Mät ditt företags digitala mognad
Till testet

Kartlägger nuläget

En bra start för att lyckas med digitalisering är att veta sitt utgångsläge. Resultatet ger dig en indikation på företagets digitala mognad. Våra frågor tar cirka 10 minuter att besvara.

Detta får du

Resultatet består ett omdöme baserat på din totalpoäng och våra rekommendationer. Resultatet skickas till din e-post och är tänkt som grund för reflektion och diskussion.

Tänk på detta

Svara så sanningsenligt du kan, för att resultatet ska vara till största nytta. Lycka till!
Till testet