Välkommen till vår nya sajt som vi lanserar idag den 23 februari 2015. Vår nya utbildning Digitalt Ledarskap® har kommit på plats. Den riktar sig till företagsledare som även vill bli bra på de digitala frågorna. Fokus är affärsnytta i den digitala dimensionen. Vår välkända och uppskattade Säljande Webb® lämnar sin gamla sajt och kommer in här. Så aktiverar vi också bloggsidan.

Idén har vuxit fram i dialog med företagare

Idén till Digitalt Ledarskap® kommer från Säljande Webb® som vi genomfört i ett hundratal företag under mer än sju år. Företag har behov av att nyttja webben för omvärldsbevakning, lärande, digitalisering av produkter och tjänster och kommunikation. Detta utvecklingsarbete kräver ledarskap. Det är här utbildningen kommer in. Coachingupplägg dialog över Skype är vår modell.

Nu börjar digitalt ledarskap diskuteras på allvar

Darja Isaksson, strateg, Ziggy Creative Colony säger att ”de närmaste åren kommer vi att se allt större skillnader i tillväxt, lönsamhet och varumärkesvärde hos de bolag som redan idag tagit stora kliv på sin digitaliseringsresa, och de som fortfarande funderar på om det är värt det”. Och Johanna Frelin på Hyper Island säger så här i en intervju.

Utbildning som utvecklingsprojekt

Utbildningen består av ett antal utvecklingsprojekt som genomförs successivt under utbildningens gång. Att omsätta kunskap i handling är kärnan i arbetet. Kanske är du en av våra samarbetspionjärer! Skriv eller ring så kan vi börja dialogen!