Digitalt LedarskapVIA SKYPE

Utbildning för ledare i små och medelstora företag

Riktar sig till

Utbildningen riktar sig till ledare i små och medelstora företag

Via Skype

Utbildningen är företagsindividuell med personlig handledning via Skype

Ger resultat

I våra kurser lär du direkt i det aktuella verktyget och skapar värde för ditt företag.

Lär dig grunderna i Digitalt Ledarskap®

Vill du bli en stark digital ledare? Veta på vilka sätt digitaliseringen påverkar dina affärsvillkor? Hur köpbeteendet hos dina kunder förändras och hur du möter de nya krav som ställs på ditt företag? Då är detta kursen för dig.

Vad kommer jag att lära mig under kursen?

Du kommer efter avslutad utbildning i Digitalt Ledarskap att ha goda praktiska kunskaper i Digitalt Ledarskap och känna till hur du på bästa sätt kan tillämpa den kunskapen i din verksamhet, samt hur du kan ta bättre affärsbeslut.

Du kommer även ha en förståelse för vad Digitalisering är i ett bredare perspektiv och hur det hänger samman med hållbarhet. Du förstår vikten av omvärldsbevakning och att jobba agilt. Du kommer ha nytt förhållningssätt till ledarskap, innovation och affärsutveckling.

Kursmoment

 • Hur ser det ut nu?
  • Ledningens kunskap om digitalisering
  • Vilka effekter kommer digitaliseringen att ha för företaget på kort och lång sikt?
  • Hur ser företaget webbnärvaro ut?
  • Hur kommunicerar företaget?
 • Framgångsrikt förändringsarbete rutiner
 • Utveckla affärsmodell, processer och produkter för att tillvarata digitaliseringens möjligheter
 • Kundkommunikation på webben och i sociala medier
 • Digital omvärldsbevakning och självstyrt lärande
 • Utveckla företagets digitala arbetsplats
 • Att leda på distans

För vem passar kursen?

Denna grundkurs är både för dig som är nybörjare, eller har jobbat med digitalt förändringsarbete tidigare men vill lära dig mer. Eller så kan du grunderna men är osäker på att du använder det på rätt sätt. Du vill också få en bättre förståelse för digital transformation och vill ha med dig värdefulla råd och tips på vägen.

Robert Gabrielsson
070 642 81 35

Jenny Eriksson
073 058 77 25

Bloggat om Digitalt Ledarskap®

Vi är TRIUMF expertkonsulter

Sedan hösten 2016 är vi expertkonsulter i TRIUMF, ett tillväxtprogram för unga och marknadsetablerade företag med starka tillväxtambitioner. Våra expertområden är Digital marknadsföring och sökoptimering [...]

By |2016/10/17|