Digitalt Ledarskap®

– Utbildning för ledare i små och medelstora företag

Att leda digital transformation

Världen förändras och blir alltmer digital. Nya verksamheter uppstår och utmanar gamla strukturer. Det är inte längre en fråga om er organisation kommer att drabbas utan snarare en fråga om när. Det gäller såväl små som stora företag. Är du beredd?

Digitaliseringen kan kännas hotfull, men skapar också fantastiska möjligheter att möta nya krav och förändrade kundbeteenden. För att framgångsrikt driva digitala förändring krävs ett tydligt digitalt ledarskap.

Kursen Digitalt Ledarskap® gör dig tryggare i att leda i digital transformation och ger dig ett nytt förhållningssätt till ledarskap och affärsutveckling. Företaget blir mer innovativt och konkurrenskraftigare i en digital omvärld.

Kursmoment

  • Utveckla affärsmodell, processer och produkter för att tillvarata digitaliseringens möjligheter
  • Kundkommunikation på webben och i sociala medier
  • Digital omvärldsbevakning och självstyrt lärande
  • Utveckla företagets digitala arbetsplats
  • Att leda på distans

Bloggat om Digitalt Ledarskap®

Vi är TRIUMF expertkonsulter

Sedan hösten 2016 är vi expertkonsulter i TRIUMF, ett tillväxtprogram för unga och marknadsetablerade företag med starka tillväxtambitioner. Våra expertområden är Digital marknadsföring och sökoptimering [...]

By |2016/10/17|