Web Service Award undersökning ”Hur mår Sveriges webbplatser?” visar att

enbart 33 procent av webbansvarig anger att det finns tid avsatt för bearbetning/granskning av nya texter och bara 37 procent det finns rutiner för språkgranskning. Hela 65 procent av de ansvariga för Sveriges kommun- och landstingssajter och 51 procent av de ansvariga på svenska företagssajter saknar rutiner för att försäkra sig om att deras sajt håller hög kvalitet. Bättre är det på statliga verk och myndigheter, där det ändå är 35 procent som uppger att sådana rutiner saknas.
Inte oväntat uppger de som svarat att brist på pengar, tid och teknik är viktiga orsaker till att kvalitetsrutiner saknas. Men är inte detta att bara sticka huvudet i sanden?

 

De verkliga orsakerna är enligt mig

  • Ledningens engagemang
  • Bristen på systematiskt kvalitetsarbete som bl.a. innefattar att kartlägga brister och åtgärda dem
  • Kundfokus

Kundfokus kan i praktiken innebära att kunderna involveras för att hitta fel och brister och blir företagets kvalitetskontrollanter. Kunderna är ju de som kan tala om vad som inte är kundvänligt.