Läs min debattartikel i Västerbottens-Kuriren idag, 23 mars 2016. Den handlar om hur utvecklingsprojekt kan arbeta effektivare och med bättre resultat om man tar till vara de möjligheter som digitaliseringen skapar.

Här är ett utdrag:

Digitaliseringen innebär helt nya sätt att göra information tillgänglig, helt nya sätt att kommunicera och helt nya former för lärande. Det möjliggör innovativa samarbeten, förslag och lösningar. Enskilda människor ges möjlighet till inflytande. Det blir naturligt att redovisa resultat, kommunicera med intressenter, dela med sig av erfarenheter och värdefull kunskap. Digitala arenor rymmer också samspel med följeforskning och andra lärande utvärderingar. Tänk digitalt, se varje nytt utvecklingsprojekt som en ny digital arena.

Jag hoppas att artikeln kan bidra till en utvecklande debatt.