15 sept lämnade Högskoleverket sitt förslag på ett nytt kvalitetsutvärderingssystem till regeringen.

Det nya systemet skiljer sig på många punkter från det förra säger man i pressmeddelandet. Tidigare utvärderades framför allt utbildningens innehåll. Nu ligger fokus på vad studenterna ska lära sig och huruvida de faktiskt lär sig det.

Nytt i kvalitetsutvärderingssystemet:
• Tregradigt sifferbetyg på utbildningar
• Enkätundersökningar med nuvarande och tidigare studenter
• Tydligare fokus på utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden

Utbildningsutvärderingarna är uppbyggda på tre kvalitetsindikatorer:
• Lärandemål och examination
• Läranderesultat
• Studenternas erfarenheter och inflytande.

Kommer det nya kvalitetsutvärderingssystemet att innebära att kvaliteten på högskoleutbildningarna förbättras?
Marginellt, vill jag påstå. Magnus Cedergren och jag skrev 23 feb 2008 artikeln ”Högskolans kvalitet kan inte förbättras på måfå” i Dagens Industri. Artikeln är faktiskt fortfarande högaktuell:

”….En märklig inställning inom högskolan är att om man bara klarar Högskoleverkets granskning så är allt bra. Det är ungefär som att ”klara tentan”…”

Högskolans problem är främst
• Avsaknad av systematiskt förbättringsarbete
• Effektiviteten i verksamheten efterfrågas inte av någon
• Ingen utbildning av lärare och studenter i hur modernt kvalitetsarbete bör bedrivas
• Svagt engagemang för kvalitet hos ledningen

Så länge fokus inte sätts på dessa problem blir det ingen kvalitetsförbättring. Den behövs. Lärarutbildningen hade ju 25% underkända vid HSVs utvärdering. Snacka om kvalitetsproblem och behovet av systematiskt kvalitetsförbättringsarbete.