Om oss

Vi utbildar företag att bygga digital kompetens för konkurrenskraft, lönsamhet och hållbarhet. Vi använder metoder som nyttjar digitaliseringens och webbens potential för effektivt och produktivt lärande och utveckling. Webben är vår lektionssal.

Se kunder
Se köpvillkor

Ny teknik, ständig förbättring och kundfokus har varit vår ledstjärna sedan företagets start 1986.

Vägen till vår affärsmodell för lärande

Våra erfarenheter från att arbeta med användning av CAD/CAM (datorstödd konstruktion) och RP (Rapid prototyping = friformning) har lärt oss att kunskap om teknikens användning är viktig. Men än viktigare ur ett kundföretags synpunkt är hur tekniken integreras i verksamheten och blir en del av kärnverksamheten. Den delen ger verklig affärsnytta och konkurrenskraft. Vårt utbildningsupplägg Säljande Webb® är en ny affärsmodell för lärande som vi tagit fram och utvecklat sedan 2009.

Affärsmodellens 5 grundsatser

 1. Skapa värde för varje kund
 2. Nyttja webben för lärande och ständig förbättring
 3. Nyttja webben kostnadseffektivt
 4. Eliminera slöserier
 5. Arbeta för hållbara och miljövänliga processer

Det säger forskningen

Vår utbildning Säljande webb® har utgjort empiri för en forskningsrapport. ”Kuttainen & Lexhagen (2012). Overcoming barriers to SME e-commerce adoption using blended learning :  – a Swedish action research case study.  Information Technology & Tourism, vol. 13: 1, ss. 13-26.”

Ett 70-tal av våra kunder har utgjort studiens bas. Forskningsrapporten har varit till stor hjälp när vi vidareutvecklat Säljande webb®. Även den nyligen framlagda utredningen ”Små företag – stora möjligheter med it SOU 2012:63” refererar till forskningsrapporten.

Vår affärsfilosofi i praktiken

 • Att arbeta med kunder både i privata näringslivet och offentlig sektor är viktigt för oss därför att det ger oss en bredare kompetens som kommer dig som kund tillgodo.
 • Kopplingen till forskning och högre utbildning är naturlig eftersom det ger oss ny kunskap samtidigt som det ger oss möjlighet att återföra mycket av vår erfarenhetskunskap. Samverkan mellan högskola och näringsliv engagerar oss.
 • Att sträva efter att ligga i framkant och ständigt bli bättre är viktigt för oss. I vårt arbete tillämpar vi Lean-filosofin. Det innebär att skapa värde för kund och att eliminera slöseri. Detta bygger vi också in i våra utbildningar.

Kvalitet – från TQM till Lean

Vi arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling genom att ge utbildningar och leda förbättringsprojekt i företag och organisationer. Det har vi gjort sedan början av 90-talet. Då talade vi om TQM, Total Quality Management. Idag tillämpar vi Lean-filosofi i vårt kvalitetsarbete. Skapa värde för kund och eliminera slöserier är viktiga inslag. Att mäta som grund för förbättringar är en av hörnstenarna oavsett kvalitetskoncept. Det tillämpar vi på ett systematiskt sätt.

I början av 90-talet bad våra kunder oss om hjälp med att hantera kvalitetsfrågorna. Det handlade främst om att leva upp till kundkrav. Tillsammans med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (idag NTNU) och SINTEF utvecklade vi kvalitetsförbättringsprogram för främst småföretag men även för myndigheter och organisationer. Vi har genomfört ett stort antal kvalitetsförbättringsprojekt främst i företag men även i offentlig sektor.

Umeå universitet gav oss 1992 uppdraget att utveckla en fempoängskurs i kvalitet för ingenjörer. Den har vi genomfört under 19 års tid. Vårt pedagogiska upplägg kräver ett starkt studentengagemang vilket är en nyckel för framgångsrikt lärande. Det är ett av våra sätt att bygga in kvalitet även i lärandet.

Projektledning i teori och praktik

Det mesta av vårt arbete organiseras som projekt. Projektledningsteorier och metoder utvecklas över tiden. Agila metoder och Scrum kommer från systemutvecklingshållet. Vi har överfört denna arbetsmetodik till utbildningsområdet. I Säljande Webb kännetecknas vårt Scrum av

 • Att skapa värde för kund/besökare och för företaget
 • Att förbättringar ska utgå från besökarnas beteenden och åsikter
 • Att mäta effekter av vidtagna förändringar och agera utifrån detta
 • Att kontinuerligt utveckla målbilden för den digitala marknadsföringen
 • Ett kontinuerligt lärande

Vi ger även kurser i projektledning. Förutom på campus i Umeå har vi gett projektledningskurser i Arvidsjaur, Kiruna, Malmberget, Lycksele, Skellefteå, Storuman och Örnsköldsvik. Uppdragsgivare har förutom Umeå universitet varit Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Lärande och ny teknik för bättre affärer

Vi utbildar företag att skapa affärsnytta med ny kunskap och ny teknik. Det har vi gjort sedan starten 1986. Idag ligger fokus på webb och kommunikation via webben. Våra erfarenheter från att arbeta med användning av CAD/CAM (datorstödd konstruktion) och RP (Rapid prototyping = friformning) har lärt oss att kunskap om tekniken är en viktig sak. Men än viktigare ur ett kundföretags synpunkt hur tekniken integreras i verksamheten och blir en del av kärnverksamheten. Den delen ger verklig affärsnytta och konkurrenskraft.