Projektwebb

– För offentligt finansierade projekt

Boosta ditt utvecklingsprojekt

Kraven på offentligt finansierade projekt har ökat kraftigt de senaste åren. Men tyvärr är det få projekt som nyttjar den jättemöjlighet som högre transparens gentemot företag, organisation och allmänhet innebär.

Funderar ni också på hur ert projekt skulle kunna boostas? Låt oss guida er i valet av teknik och kanaler utifrån era förutsättningar och hjälpa er komma igång. Se oss som ert projekts digitala bollplank.

Vi gör det digitala till en levande del i projektet. Med funktioner som bidrar till ökad delaktighet och samskapande blir projektet enklare, roligare och mer effektivt.

Vi kan projekt. Vi har genomfört projektledningskurser på Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Vår långa erfarenhet av att ha arbetat i nationella, regionala och lokala projekt gör oss till en kompetent partner. Vi älskar projekt!

Välkommen att prata projekt med oss!

Bloggat om projekt

Nya digitala arenor

Läs min debattartikel i Västerbottens-Kuriren idag, 23 mars 2016. Den handlar om hur utvecklingsprojekt kan arbeta effektivare och med bättre resultat om man tar till vara [...]

By |2016/03/23|

SMART blir SMARTA

 Att jobba med SMARTa mål är ett stående moment på kursenKvalitetsteknik som jag håller vid Umeå Universitet. Tack vare diskussionsglada och alerta studenter som Stefan [...]

By |2009/09/30|