ProjektwebbONLINE

utbildning för transparens, innovation & lärande i projekt

Riktar sig till

Projektledare och styrgrupper för offentligt finansierade utvecklingsprojekt

Online

Utbildningen består av personlig handledning online.

Ger resultat

Jobba smartare i projekt och nå nya effekter.

Boosta ditt utvecklingsprojekt

Skapa ett större och hållbart engagemang för ditt projekt och nå bättre resultat! Bygg en projektwebb som ger transparens, innovation och lärande i ditt projekt.

Transparens

Digitalisering innebär en radikalt ökad möjlighet till transparens i projekt. Det öppnar upp för medskapande och samverkan både i den närmsta samverkans- och intressentkretsen och i en vidare krets av företag, organisationer och allmänhet.

Innovation

Modernt utvecklingsarbete bygger på öppenhet och medskapande. Det skapar nytänkande och innovation. I modernt projektarbete finns fortfarande en projektplan men det är transparens och agilt agerande som ger framgångsrika projekt.

Lärande

I vårt upplägg av projektwebb är erfarenhetsutbyte och lärande viktiga moment. Såväl före, under och efter projektet är lärandet och dokumentation av resultat och erfarenheter grunden för ett framgångsrikt projekt.

Vi kan projekt

Funderar ni också på hur ert projekt skulle kunna boostas? Låt oss guida er i valet av teknik och kanaler utifrån era förutsättningar och hjälpa er komma igång. Vi gör det digitala till en levande del i projektet. Med funktioner som bidrar till ökad delaktighet och samskapande blir projektet enklare, roligare och mer effektivt.

Vi har genomfört projektledningskurser på Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Vår långa erfarenhet av att ha arbetat i nationella, regionala och lokala projekt gör oss till en kompetent partner. Vi älskar projekt!

Välkommen att prata projekt med oss!

Robert Gabrielsson
070 642 81 35

Jenny Eriksson
073 058 77 25

Bloggat om projekt

Nya digitala arenor

Läs min debattartikel i Västerbottens-Kuriren idag, 23 mars 2016. Den handlar om hur utvecklingsprojekt kan arbeta effektivare och med bättre resultat om man tar till vara [...]

By |2016/03/23|

SMART blir SMARTA

 Att jobba med SMARTa mål är ett stående moment på kursenKvalitetsteknik som jag håller vid Umeå Universitet. Tack vare diskussionsglada och alerta studenter som Stefan [...]

By |2009/09/30|