Säljande webbONLINE

Förbättra din befintliga webbplats eller skapa med personlig handledning en helt ny! Inga förkunskaper krävs.

Riktar sig till

Våra kortkuser riktar sig till små och medelstora företag i hela Sverige.

Utbildning online

Alla våra kurser är företagsindividuella med personlig handledning online.

Ger resultat

Genom “Learning by Doing” skapar vi tillsammans resultat både i form av en säljande webbnärvaro och kunskap att jobba vidare på egen hand

Ditt företag på nätet

Förbättra din befintliga webbplats eller skapa en helt ny! Du får personlig handledning och inga förkunskaper krävs.

Vill du lära om hur man köper och säljer på nätet idag? Vill du själv kunna uppdatera och göra ändringar på din webbplats? Vill du veta hur man använder Facebook i affärer? Då är detta kursen för dig.

Den här utbildningen utgår ifrån dina kunders och ditt företags behov. Med personlig handledning över Skype lär vi dig att själv nyttja webben på ett affärsmässigt sätt.

Du måste kunna själv

Nyckeln till en framgångsrik webbnärvaro är kompetens att hantera den själv. Vi bygger kompetens för att det skapar affärsnytta, mätbara resultat och digitalt självförtroende hos våra kunder.

Lektionssal och lärare finns på webben

Utbildningen genomförs via handledning online. Vi använder gratis kommunikationsverktyg som ger möjlighet till effektiv handledning. Läs mer om hur det går till

Vi utbildar när du har tid. Enkel ombokning, korta ställtider och anpassat innehåll. Rekommenderad mötesfrekvens är 2 gånger/vecka, möteslängd 45 min till en kostnad av 850 kr/h exkl moms.

När utbildningen är klar

När utbildningen är klar har du skapat en kommunikation på webben som svarar mot verksamhetens affärsmässiga behov. Du har kunskap och kompetens för att skötsel och underhåll samt strategi för fortsatt utveckling.

Vad passar dig och ditt företag?

Vi arbetar helt oberoende av leverantörer av webbtjänster. Vi lär dig istället nyttja kvalificerade gratistjänster och öppen källkod i vår handledning. Vi använder oss av gratis och användarvänliga program och tjänster som webben erbjuder ex

  • Facebook
  • Google Analytics
  • Google My Business
  • Instagram
  • Mailchimp
  • Slack
  • Tictail
  • Trip Advisor
  • WordPress
  • Wix

Vi hjälper dig i val av tjänster och program. Vi lär dig använda verktygen så att de anpassas till din verksamhet.

Robert Gabrielsson
070 642 81 35

Jenny Eriksson
073 058 77 25

Kontakta oss