Uber, Spotify och Klarna är vanliga exempel på företag som blivit extremt framgångsrika. Vad har de gemensamt, vad är nyckeln till deras framgång? Digitaliseringen såklart!

Det som blir uppenbart när man studerar dessa exempel är att digitaliseringens verkliga styrka är att den öppnar för innovativa lösningar som blir helt revolutionerande. Många menar att digitalisering är synonymt med effektivisering. Här visar det sig att det tvärtom är nyskapande och innovativitet det handlar om.

Vad kan vi som chefer i mindre och medelstora företag lära av detta? Jo, vi kan inte längre låta oss bara släpas med i teknikutvecklingen, vi måste ta digitaliseringen på allvar. Att engagera alla medarbetare är en grundförutsättning. Att jobba agilt och leant öppnar upp för det innovativa. Toppa detta med energi och framtidstro så blir det resultat!