De allra flesta företag behöver synas på webben. Det räcker dock inte bara med att synas. Att skapa affärsnytta på webben för att tjäna mer pengar är vad det handlar om.

För att klara detta måste företagen själva ha kunskap om hur webben fungerar i affärssammanhang. Tekniken är ett mindre problem. Det gäller att komma underfund om webbens affärslogik. Att köpa på webben ger erfarenhet om hur man fungerar som kund. Att sälja över webben är en större utmaning.

Att sälja över webben kräver kunskap

  • Webbstrategier
  • Skriva säljande texter
  • Sökoptimering
  • Annonsering och resultatuppföljning

Med dessa kunskaper är inte steget långt att själv bygga sin webbnärvaro. Idag finns webbpubliceringsverktyg som WordPress, Joomla och Drupal för att nämna några av de största.

Efter att ha jobbat med utbildning kopplad till teknik i mer än 40 år rekommenderar jag att även mindre och medelstora företag själva utvecklar kompetens att bygga, drifta och vidareutveckla sin webbnärvaro. Det kan handla om allt från Facebooksida, Pinterestsida till en säljande webbplats och webbutik.

Så bör kompetensutvecklingen gå till

Det naturliga när det gäller webbkompetens är att använda webben som kommunikationsmedium. Det är både effektivt och miljövänligt. Tänk bort all restid, väntetid och reskostnader. Tänk in Skypemöten och webinarier. Tänk erfarenhetsutbyte med andra företag.

Tänk bort traditionella kurser som till stor del fungerar som inspiration istället för konkret nytta för deltagaren. Tänk bort dyra kurser som endast ges i storstäderna.

Tänk nytt, tänk värdeskapande och med fokus på resultat.