Jag tycker det tillhör god hyfs att svara på tilltal. Men ändå är det många som inte svarar på mail inom rimlig tid eller helt ignorerar att svara. Tillhör du också en av dem som kanske ofrivilligt använder dig av denna härskarteknik? Läs mina tips Missa aldrig ett mail igen!

Två forskare vid Umeå universitet, Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg har skrivit Sociala medier & härskartekniker (Studentlitteratur). En bra bok, läs den om du inte redan gjort det! Boken tar dock tyvärr inte upp problemet med mail. Hur de kunnat missa detta? Jag har under åren skickat mail både till tjänstemän på Tillväxtverket, Umeå universitet, kommuner, riksdagsledamöter och även till EU-projekt. I mer än 50% av fallen har jag inte fått svar. Jag har inte ens fått ett svarsmail i stil med ”Tack för ditt mail! Jag har noterat dina synpunkter”.

Jag tolkar ett uteblivet mailsvar som försök till osynliggörande av mig men också av de åsikter och idéer som jag framför. Jag undrar om mail från mer inflytelserika organisationer och företag behandlas med samma ignorans?

Jag vet inte om denna härskarteknik handlar om bristande insikt, nonchalans eller bristande digital kompetens. Den skapar i alla fall mycket förtret. Här är mina 5 bästa tips.

Missa aldrig ett mail igen

  1. Formulera svarsmallar, gärna flera varianter, enkelt att kopiera och klistra in.
  2. Kolla skräpposten med viss regelbundenhet
  3. Vidarebefordra till kollega som bättre kan svara, med kopia till avsändaren
  4. Flagga som viktigt om du inte kan svara direkt
  5. Markera som oläst om du vill ha betänketid