Motivera dina medarbetare att ta ansvar för och kontinuerligt lära sig på sina egna villkor så bygger du kompetens och triggar innovativitet på ett kostnadseffektivt sätt i din verksamhet. Du skapar en lärande organisation.

Självstyrt lärande är ett begrepp man brukar använda för individer men är minst lika viktigt ur ett företagsperspektiv. För att det ska bli framgångsrikt krävs att

  • Medarbetarna själva tar ansvar för sitt lärande
  • Medarbetarna bestämmer vad man vill lära och hur det ska gå till
  • Lärandet samspelar med verksamhetens krav, behov och förväntningar
  • Formerna tillåts bli varierade utifrån varje individs tycke, smak och personlighet
  • Det finns en delande-kultur inom organisationen för ett starkt kollegialt lärande

Vinnande företag nyttjar de nya möjligheter som internet och digitaliseringen har gett oss för att inhämta information och förvärva kunskap. Invanda modeller med traditionella kurser och katedrar för inlärning måste ifrågasättas. Det gäller inte bara kompetensutveckling i de företag där avstånd, tillgänglighet och resurser spelar stor roll för möjligheten att lära nytt, förbättra och utveckla.

På webben finns ett stort utbud av bra material till låg eller ingen kostnad. Effektiva sökmotorer hjälper oss att hitta. Nätverk och communities är viktiga informations- och kunskapskällor. Men medarbetarna måste själva göra urvalet och värdera tillförlitligheten. Därför blir förmågan till källkritik extremt viktig.

För ett hållbart självstyrt lärande måste ledningen

  • Ta ansvar för utbildning och dialog i källkritik
  • Tillhandahålla system för att spridning av ny kunskap och dokumentation
  • Lyfta goda exempel, uppmuntra genom att exempelvis premiera och belöna framgångar

Trivsel och lust att lära ger i förlängningen en attraktiv arbetsplats med nöjdare medarbetare, mycket nöjda kunder och ett lönsammare företag.

I huvudet på Robert fredag 18 september 2015