Konceptet Västerbotten Experience Center är en ny satsning från Region Västerbotten som syftar till att skapa företagskluster inom besöksnäringen med sikte på internationella gäster.

Enligt tillväxtverket är digitaliseringen nu “det mest viktiga för besöksnäringen”. Då är det för mig också en självklarhet att konceptet, som är ett spetsprojekt också tar digitaliseringen på allvar. I de projektbeskrivningar jag tagit del av nämns emellertid inget om digitalisering, vilket gör mig bekymrad. Jag tänker att man skulle kunna börja enkelt inslag av kommunikation och transparens, ex så här:

  • En interaktiv projektwebbplats som kommunicerar projektplanen, deltagare, och samarbeten
  • Transparens, ge intressenter en chans att följa resan av skapande av upplevelsecenter sker, ge chansen att komma med inspel och medskapande
  • Skapa en hype kring valen av platserna
  • Presentera varje deltagande företag och deras ambitioner i projektet
  • Förenkla för de som vill hänga på och bli aktörer i framtiden

Digitalisering är ingenting man lägger till i projekt, digitalisering är ett sätt att jobba.