Västerbotten Experience Center är en välkommen satsning från Region Västerbotten som syftar till att skapa företagskluster inom besöksnäringen med sikte på internationella gäster.  Den 13 mars 2018 anordnade Stiftelsen Navet en informationsträff på Levar Hotell i Nordmaling vilken samlade ett 15-tal intresserade. Deltog gjorde Beatrice Bergqvist, turismstrateg Region Västerbotten Turism och den nye projektledaren Janne Wiktorsson .

Vi upplever konceptet Västerbotten Experience Center som nytänkande vilket kommer att öppna för intressanta samverkansformer hos företag som verkar inom besöksnäringen. Projektet har också en rejäl slant att jobba med, 9,7 milj kr. Konceptet är delvis hämtat från skotska högländerna och dit går också en studieresa i slutet av maj 2018.

Konceptets kärna är natur- och kulturturism. Jag tror därför att en av de stora utmaningarna kommer att handla om att förankra projektet i den bygden det ska verka. Hur projektet också hanterar omvärldsbevakning, kvalitetssäkring, digitalisering, lärande och hållbarhet kommer också spela en avgörande roll för resultatet. Inom dessa områden har vi på Koinor Future en gedigen kompetens som vi hoppas få möjlighet att bidra med.

Läs mer om projektet här: