Sedan hösten 2016 är vi expertkonsulter i TRIUMF, ett tillväxtprogram för unga och marknadsetablerade företag med starka tillväxtambitioner. Våra expertområden är Digital marknadsföring och sökoptimering och Digitalt ledarskap. TRIUMF drivs i syfte att bidra till att företag med tillväxtpotential får stöd i sin utveckling.

 

Det här är TRIUMF

TRIUMF är ett projekt som vänder sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten som har tillväxtambitioner. Projektet finansieras av Almi Nord, UMU, LTU, Region Västerbotten, Norrbottens Läns Landsting och EUs strukturfond.

 

Vår roll i projektet

Som expertkonsulter i TRIUMF verkar vi som temaexperter och temakonsulter för expertområdena Digital marknadsföring och sökoptimering och Digitalt ledarskap. Det innebär att vi både håller workshops och föreläsningar samt ger företags- individuella konsultinsatser via Skype.

 

Fördubblad omsättning

Projektet är uppbyggt kring företagsanalys, coachning, expertkompetenser, föreläsningar och workshops. Projektet ska hjälpa företagare i Norrbotten och Västerbotten att fördubbla sin omsättning på tre år. Det ska ske med gemensamt lärande och utveckling.

 

Projektet i korthet

Tillväxtprogrammet TRIUMF riktar sig till små- och medelstora företag i Norr- och Västerbottens län som vill öka sin omsättning och anställa fler. TRIUMF drivs av Almi Företagspartner Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Programmet ger stöd för att organisera långsiktigt uthållig tillväxt. Läs mer om projektet på Almi Nords webbplats

Almi, Europeiska regionala strukturfonden, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Umeå universitet utgör projektfinansiärer.

 

Kontaktpersoner